tryndamere

tryndamere

Tryndamere bật từ chối tử thần nhưng vẫn chết【tryndamere】:​Tryndamere từ trước đến nay vẫn được coi