tạ dịch hoa

tạ dịch hoa

Khai mạc Giải v địch cử tạ trẻ quốc gia năm 2022【tạ dịch hoa】:Việt Nam giành 2 HCB, 2 HCĐ giải cử tạ