Phòng thay đồ của Bayern Song bị nghi ngờ Neymar 4 ngày trước, anh vẫn ở trong người bạn gái da đen Spbo Livescerer 4 ngày trước

Phòng thay đồ của Bayern, Gao Song bị nghi ngờ Neymar 4 ngày trước, anh vẫn ở trong cựu bạn gái da đen [Spbo Livescerer]: Thể thao trên trang web này được báo cáo vào ngày 24 tháng 8: Sau khi bán kết tại Champions League, Neymar đã hát tiền thân của bạn gái với đồng đội của anh -Columbia, Columbia, Thunder Rock Ca sĩ Malima “Xia Wei