Lần đầu tác nghiệp SEA Games và những kỉ niệm khó phai “theo chân” đội tuyển bơi Việt Nam

Lần đầu tác nghiệp SEA Games và những kỉ niệm khó phai “theo chân” đội tuyển bơi Việt Nam

Lần đầu tiên trải nghiệm cơ hội được tác nghiệp tại SEA Games 31, theo chân đội tuyển bơi cũng là mộ