ramos ăn vạ

ramos ăn vạ

Chưa nuốt trôi thất bại, Klopp chửi thẳng mặt Ramos【ramos ăn vạ】:​Huấn luyện viên Jurgen Klopp vừa c