Phan Văn Đức chính thức ở lại SLNA tới năm 2024, ký hợp đồng lớn chưa từng có trong lịch sử

Phan Văn Đức chính thức ở lại SLNA tới năm 2024, ký hợp đồng lớn chưa từng có trong lịch sử

Lễ ký kết diễn ra chiều 19/5 được tổ chức kín với số lượng khách mời giới hạn do phải tuân thủ các q