0-4 Sau thất bại của Macui, Macui đã nhận được một mối đe dọa đánh bom!Xác định Pemain Bola Tercepat di Dunia 2021 của người hâm mộ Manchester United

Sau thất bại 0-4, Maruire đã nhận được một mối đe dọa đánh bom!Người ta phát hiện ra rằng người hâm mộ Manchester United đã làm [Pemain Bola Tercepat di Dunia 2021]: Thể thao trên trang web này được báo cáo vào ngày 22 tháng 4: Đội trưởng Macquel của Manchester United đã nhận được một mối đe dọa đánh bom.