La Liga-Wu Lei đã thay thế 95 phút ghi bàn và bị thổi bay đến tiếng Tây Ban Nha 0-0 Ping Huang Qian Farling Bola trực tuyến

Mục tiêu 95 phút của La Liga-Wu Lei đã bị thổi bay đến Tây Ban Nha 0-0 平 【【【【【【【【【【[Warlay Bola trực tuyến]: Thể thao trên trang web này được báo cáo vào ngày 22 tháng 8: lúc 1:30 sáng ngày 22 tháng 8 năm 2021-2022của Liên đoàn Tây Ban Nha, một giải đấu sẽ bắt đầu