Giường bìa cứng “chắc hơn cả gỗ” tại Olympic Tokyo: Cuối cùng cũng sập!

Giường bìa cứng “chắc hơn cả gỗ” tại Olympic Tokyo: Cuối cùng cũng sập!

Bên cạnh những nội dung thi đấu tại Olympic Tokyo 2020, các VĐV vừa hoàn thành một nội dung mới hoàn