Người hùng Timor Leste, VĐV Felisberto De Deus mang quốc kỳ Việt Nam khi ăn mừng tại quê nhà

Người hùng Timor Leste, VĐV Felisberto De Deus mang quốc kỳ Việt Nam khi ăn mừng tại quê nhà

VĐV điền kinh Felisberto De Deus đã làm nên lịch sử cho thể thao Timor Leste tại đấu trường SEA Game