Công thần đăng tút gây xôn xao, tiết lộ mảng tối ở đội Sài Gòn FC đang thống trị V.League 2020?

Công thần đăng tút gây xôn xao, tiết lộ mảng tối ở đội Sài Gòn FC đang thống trị V.League 2020?

Ngọc Duy viết: “Thấm thoát cũng 5 năm bước chân vào Sài Gòn hoa lệ! 5 năm với biết bao nhiêu thăng t