MU trắng tay năm thứ 5 liên tiếp

MU trắng tay năm thứ 5 liên tiếp

Bị Atletico loại khỏi Champions League 2021/22, MU gần như chắc chắn trải qua mùa giải thứ nă