Sao Hà Nội FC lấy chổi lau nhà làm đạo cụ, nhảy vũ điệu lạ đầy hài hước

Sao Hà Nội FC lấy chổi lau nhà làm đạo cụ, nhảy vũ điệu lạ đầy hài hước

Rimario và Moses nhảy vũ điệu vác quan tài cực giống.Rimario và Moses dùng cây chổi lau nhà làm đạo