Ông Lư Đình Tuấn làm huấn luyện viên trưởng đội Bình Dương

Ông Lư Đình Tuấn làm huấn luyện viên trưởng đội Bình Dương

Lãnh đạo câu lạc bộ Bình Dương quyết định thực hiện nhiều sự điều chỉnh trên băng ghế huấn luyện sau