Công Phượng lần đầu khoe con trai Mito

Công Phượng lần đầu khoe con trai Mito

Công Phượng trong màu áo tuyển Việt Nam Độc Lập Công Phượng là người sống khép kín,