cờ indonesia

cờ indonesia

Đội nh bị loại, CĐV Indonesia tố Việt Nam v Thi Lan chơi khng đẹp【cờ indonesia】:Cầm hòa Thái Lan, U1