Tin chuyển nhượng ngày 24.6: Bayern nhắm Ronaldo thay thế Lewandowski

Tin chuyển nhượng ngày 24.6: Bayern nhắm Ronaldo thay thế Lewandowski

Bayern nhắm Ronaldo thay thế LewandowskiTheo tờ AS, Bayern Munich đang để mắt tới Cristiano Ronaldo