Runner về đích full marathon dù chuột rút suốt 10 km

Runner về đích full marathon dù chuột rút suốt 10 km

Minh Ngọc khuỵu xuống ngay sau khi về đích và cần đến sự chăm sóc y tế. Sau vài phút khi ổn định sức