Liverpool 4-0 Wolves: The Kop mở tiệc cùng 2.000 fan ở Anfield

Liverpool 4-0 Wolves: The Kop mở tiệc cùng 2.000 fan ở Anfield

Phút 24, từ đường phất bóng vượt tuyến của Henderson, Coady hứng ngực lỗi, tạo điều kiện để Salah lẻ